Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen (2012-2014)

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä metsäsuunnitteluun ja puunhankintaan, metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä puuenergian käyttöön. Konkreettisia tavoitteita on asetettu useita. Metlan MOTTI-metsänkasvatusohjelmistoa muokataan Karjalan tasavallan olosuhteisiin sopivaksi. Puunkorjuuseen ja logistiikkaan kehitetään paikkatietoon perustuvia päätöstukijärjestelmiä. Pysyviä puunkorjuun ja metsäteiden rakentamisen mallikohteita perustetaan Petroskoin yliopiston maille. Myös koulutusohjelmien kehittämiseen panostetaan – hankkeen aikana tutustutaan hyviin käytäntöihin niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Julkaisut ja tulokset kootaan Metlan ylläpitämään venäjänkieliseen www.lesinfo.fi tietopalveluun, jota näin kehitetään entistä aktiivisemmaksi tiedonvälityskanavaksi ja metsäalan toimijoiden tapaamispaikaksi rajan molemmin puolin.

Yhteyshenkilö: tutkija Elina Välkky, Luke, puh. 029 532 5188, elina.valkky(a)luke.fi

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis