Selvitys suomalaisesta rakennusliiketoiminnasta ja työturvallisuudesta Venäjällä

Selvitys Rakennustyötä yli rajojen suomalainen rakennusliiketoiminta ja työturvallisuus Venäjällä käsittelee suomalaista rakennusteollisuutta ja työturvallisuutta Venäjällä. Selvitys on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa From borders to shared space (BOSS) –hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa toimivia ja pysyviä tutkimus- ja kehittämisverkostoja Suomen raja-alueilla ammattikorkeakoulujen, yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden välille.

Selvitys jakaantuu kolmeen osioon. Ensimmäinen osio taustoittaa Suomen ja Venäjän välisen kaupan yleistä kehitystä. Toinen osio puolestaan luo katsauksen suomalaisyritysten Venäjälle/Neuvostoliittoon suuntautuneen rakennusviennin historiallisiin kehityskaariin unohtamatta tämän päivän toiminnan kenttää haasteineen ja mahdollisuuksineen. Ja lopuksi kolmas osio keskittyy tarkastelemaan työturvallisuuskysymyksiä Venäjän rakennustyömailla.

Julkaisun on kirjoittanut Alesanteri-instituutin tutkija Minna Hakkarainen ja sen on julkaissut Saimaan ammattikorkeakoulu.

Theseus-linkki RAKENNUSTYÖTÄ YLI RAJOJEN: suomalainen rakennusliiketoiminta ja työturvallisuus Venäjällä 

Tagit: Rakentaminen, Rakennusteollisuus

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8149

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis