Working Paper: Managed nationalism: Contemporary Russian nationalistic movements and their relationship to the government

Kirjoittaja: Veera Laine

Venäjällä toimii lukuisia keskenään erilaisia kansallismielisiä liikkeitä. Vaikka niiden edustama aatemaailma voi olla hyvinkin erilainen kuin Venäjän valtiollisen johdon, näillä liikkeillä voi olla oma roolinsa Kremlin pyrkimyksissä hallita kansallismielisyyttä.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten kansallismieliset liikkeet hyödyttävät Kremliä joko edistämällä hallinnon kannalta suotuisia arvoja tai tarjoamalla tyytymättömyydelle helposti valvottavan purkautumistien. Tutkimuksessa tarkastellut kansallismieliset liikkeet voivat toimia varsin itsenäisesti, mutta niiden tarjoama poliittinen vaihtoehto on joka tapauksessa ideologisesti varsin köykäinen.
Tutkimus analysoi myös sitä, miten siinä tarkasteltujen liikkeiden hallinta voi auttaa määrittelemään myös valtion nationalismia. Kuva virallisesta nationalismista piirtyy esiin, kun voidaan osoittaa, minkälaisia kansallismielisten liikkeiden esiin nostamia ajatuksia hallinto tukee ja mitä se puolestaan tukahduttaa.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Ulkopoliittinen instituutin verkkosivuilta

Tagit: Politiikka

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis