FIIA Briefing Paper 183: The EU-Russia gas relationship:

Marco Siddi
Julkaistu 1.10.2015
Ulkopoliittinen instituutti

Venäjältä ostettava maakaasu on tärkeä energianlähde useille EU-maille. Monivuotisten sopimusten ja kilpailukykyisten hintojen ansiosta Venäjän asema merkittävänä energiantoimittajana EU:lle säilyy ainakin 2030-luvulle asti.

EU:n ja Venäjän väliseen maakaasukauppaan kohdistuu kuitenkin useita haasteita. On epävarmaa, miten Ukrainan kautta kulkevien kaasutoimitusten käy ensi talvena. Venäjä suunnittelee myös rakentavansa uutta infrastruktuuria ohittaakseen Ukrainan. Samaan aikaan EU pyrkii vapauttamaan sisäiset maakaasumarkkinansa, mikä vaikuttaa myös valtionyhtiö Gazpromin liiketoimiin. EU ja Venäjä ovat kaasun osalta keskinäisessä riippuvuussuhteessa, joten on molempien edun mukaista pyrkiä vastaamaan näihin haasteisiin.

EU:n energiaturvallisuuden kannalta keskeinen haaste on unionin itäisten ja eteläisten jäsenmaiden haavoittuvuus ja riippuvuus Venäjältä saatavasta maakaasusta. Nämä maat tulisi integroida paremmin osaksi EU:n omia ja kansainvälisiä maakaasumarkkinoita ja vähentää niiden riippuvuutta Ukrainan kautta saatavasta venäläiskaasusta.

EU:n tulisi jatkaa sisäisen maakaasumarkkinansa integroimista ja vapauttamista. Gazprom kykenee mukautumaan näihin muutoksiin, ja yhtiö tulee todennäköisesti säilyttämään asemansa EU:n keskeisenä kaasuntoimittajana. EU:n tulisi siis samanaikaisesti sekä varmistaa kaasun toimitusvarmuus Venäjältä että hankkia useampia vaihtoehtoisia kaasuntoimittajia. Mikä tärkeintä, EU:n pitää vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutustaan.

Lue liitetiedosto tästä

Tagit: Energia, Energiariippuvuus, Kaasu

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis