Selvitys: Venäjä ja hybridisota - yksi keino muiden joukossa

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin koordinoiman Venäjän hybridisota -tutkimushankkeen loppuraportissa korostetaan, ettei ole yksinkertaista vastausta tai käsitettä, kuten ”hybridisota”, jonka avulla voitaisiin arvioida Venäjän ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa sekä sen erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Sen sijaan Venäjän vahvuudet ja heikkoudet tulisi analysoida erikseen. Näkökulmina voisivat tutkijoiden mukaan olla Venäjän sotilaalliset
kyvyt, Venäjän strategisen ajattelun muutos, Venäjän ulkopoliittiset tavoitteet ja tarkoitusperät sekä miten vastata niihin.

Projektin tutkijat esittävät raportissa oman tutkimusnäkemyksensä kokonaisuuksista, jotka esimerkiksi liittyvät propagandan käyttöön
(informaatiosotaan) ja Venäjän yritykseen luoda itsestään kuvaa suurvaltana. Lisäksi tutkijat tarkastelevat, miten Venäjä yhdistää
sotilaallista voimaa ja perinteistä armeijan käyttöä ulkopolitiikassa sekä Venäjän parantunutta kykyä koordinoida 2000-luvun sotaoperaatioita.
Tutkijat pohtivat myös Venäjän sotilasmenojen tehottoman käytön pitkäaikaisvaikutuksia sekä pelotteen ja ehkäisevän toiminnan merkitystä
Venäjän viimeaikaisten sotatoimien valossa.

Lue koko raportti tästä linkistä.

Tagit: Politiikka

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8149

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis