Raportti: Suomessa tarvitaan monipuolista Venäjän turvallisuuden tutkimusta ja kattavaa ymmärrystä Venäjän turvallisuuspolitiikasta

Aleksanteri-instituutin toteuttamassa kaksiosaisessa tutkimushankkeessa arvioitiin suomalaisen Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen tilaa sekä Venäjän
turvallisuuspoliittisia kehitystrendejä ja näiden merkitystä Suomen valinnoille.

Hankkeessa analysoidaan sellaista Suomessa tehtyä vertaisarvioitua perustutkimusta, joka voidaan sijoittaa Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevan tutkimuksen piiriin. Tarkastelun aikaväliksi on rajattu vuodet 2011–2015. Analyysin ulkopuolelle on jätetty aineisto, jota on tuotettu viranomaisten sisäisenä tutkimus- ja selvitystyönä ja sektoritutkimuslaitoksien omissa vertaisarvioimattomissa sarjoissa. Tutkimus rakentaa siten osaltaan kokonaiskuvaa Venäjän turvallisuuden tutkimuksesta Suomessa, mutta se ei kuvaa kyseisen alan koko asiantuntemuksen ja tutkimuksen kenttää. Suomessa on paljon monimuotoista Venäjä-tutkimusta, mutta monia Venäjän kansallisen turvallisuuden teemoja ei ole Suomessa tutkittu kattavasti. Tämä osaltaan vaikeuttaa Suomen valintoja ja yhteistyötä Venäjän kanssa. Tällaisia teemoja ovat asevoimat, puolustustalous, turvallisuusviranomaiset, rajaturvallisuus, rikollisuuden ja terrorismin
torjunta, uskonnot, oikeus, Venäjän suhde Aasian maihin ja Euraasian talousunioni. Johtopäätöksissä suositellaan Venäjän turvallisuuden tutkimusklusterin ja turvallisuustutkimuksen strategian luomista tukemaan päätöksenteon tietopohjaa.

Lue koko raportti tästä linkistä.

Tagit: Politiikka

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8149

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis