ETLA raportti: Suomi globaaleissa arvoketjuissa

Tavaroiden ja palvelujen tuotantoon liittyvien arvoketjujen kansainvälistyminen on vaikuttanut merkittävällä tavalla Suomen ulkomaankaupan rakenteeseen ja vientivetoisen kasvun edellytyksiin. Viennin kyky synnyttää talouskasvua kotimaassa on heikentynyt. Samalla Suomi on tullut aiempaa riippuvaisemmaksi mm. Kiinan talouskehityksestä. Näin todetaan 30. marraskuuta julkistetussa Etlan ja talousneuvoston sihteeristön laatimassa tutkimuksessa Suomi globaaleissa arvoketjuissa.

Tutkimuksessa selvitetään arvoketjujen kansainvälistymisen vaikutuksia kokonaistalouden tasolla käyttäen hyväksi uudentyyppistä kansainvälistä panos-tuotos aineistoa. Aineiston avulla saadaan uutta tietoa mm. erilaisten välituotteiden viennistä ja tuonnista sekä kauppavirtoihin sisältyvästä koti- ja ulkomaisesta arvonlisästä.

---

Kun perinteisen viennin sijaan tarkastellaan – suomalaisen hyvinvoinnin kannalta oikeammin – Suomessa tuotetun jalostusarvon loppukysyntää, Kiina ja Yhdysvallat nousevat kansainvälisen vaihdantamme tärkeimmiksi kohdemaiksi. Erityisesti Kiinan merkitys on kasvanut nopeasti. Saksan merkitys on kaksi kolmasosaa Kiinan tai Yhdysvaltojen merkityksestä. Ruotsin tai Venäjän merkitys on puolet Kiinan tai Yhdysvaltojen merkityksestä ja samaa luokkaa Ranskan ja Ison-Britannian kanssa.

Lataa raportti ETLA:n sivulta.

 

Tagit: Vienti

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8149

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis