Väitöskirja: Essays on the roles of the public and private sectores in Russia (Simo Leppänen)

Simo Leppänen

Aalto yliopisto, 2011

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT

Leppänen tarkastelee väitöskirjassaan julkisen ja yksityisen sektorin rooleja näkökulmista, joissa aiempi Venäjä-tutkimus on hyvin vähäistä. Leppänen korostaa aiheen tarjoavan kiinnostavan tutkimuskohteen, sillä Venäjällä valtio on yhä jollain tavalla läsnä käytännössä kaikilla talouden sektoreilla ja Venäjän hallitus vastasi ennennäkemättömien taloudellisten resurssiensa avulla talouskriisiin erittäin vahvoin tukitoimin.

Väitöskirjan mukaan julkisen pääoman vaikutus yksityiseen tuotokseen Venäjällä on heterogeeninen siinä mielessä, että joillekin alueille vaikutus on merkityksetön tai jopa negatiivinen, kun taas joillakin alueilla sillä on merkittävä positiivinen vaikutus. Lisäksi väitöskirjan mukaan Venäjän federaation tulonsiirtojärjestelmä voidaan nähdä eräänlaisena vakuutusmekanismina epäsymmetristen alueellisten talousshokkien tasaamisessa eli systeemi toimii karkeasti ottaen sille asetetun tavoitteen mukaisesti.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös yritysten motiiveja tuottaa julkishyödykkeitä lähialueille. Leppäsen mukaan yritykset pyrkivät tällä tavoin minimoimaan operatiiviseen toimintaan kohdistuvia riskejä, jotka ovat seurausta työvoiman lojaalisuusvajeesta, infrastruktuurin toimintahäiriöistä sekä suhteista paikallisviranomaisiin. 

Lue lisää täältä.

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis