Yhteistyökumppanit

Lapin yliopisto
Osoite:
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI

Postiosoite: Lapin yliopisto, PL 122, 96101 ROVANIEMI
Puhelin:
(016) 341 341 (vaihde)
Faksi:
(016) 341 2207
Lyhyt kuvaus:

Lapin yliopisto edistää maailman pohjoisten alueiden tuntemusta, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä sekä pohjoisilla alueilla asuvien ihmisten hyvinvointia. Tavoitteenamme on kehittyä johtavaksi pohjoisen ja arktisen osaamisen keskukseksi Euroopassa sekä monialaiseksi palvelutuotannon asiantuntijaksi. 

Yliopiston profiilissa korostuukin pohjoinen ja arktinen tutkimus, joka suuntautuu mm. globaaliin ympäristön- ja ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, alkuperäiskansoihin sekä ympäristöoikeuteen. 

Toinen tutkimuksellinen painopiste sijoittuu elämys- ja palvelutuotantoon. Yliopisto on sekä tiede- että taideyliopisto: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta toimii tiedeyliopiston sisällä, läheisessä yhteistyössä yliopiston muiden tiedekuntien kanssa. Tiedekunnan muotoilun, median ja taiteen tutkimus on esteettisesti virittynyttä taidetta ja tutkimusta yhdistävää toimintaa. Tutkimus tarkastelee mm. käyttäjälähtöistä muotoilua ja sisältötuotantoa. 

Matkailun alalla Lapin yliopisto on Suomen yliopistoista ainoa, jossa matkailua voi opiskella pääaineena, ja Rovaniemelle onkin muodostunut matkailututkimuksen osaamiskeskittymä. 

Kasvatustieteellinen tutkimus tarkastelee etenkin opettajankoulutusta, ainedidaktiikkaa, pohjoista erityiskasvatusta, kasvatuksen ihmissuhteita, tunteita, tietoa ja osaamista, naistutkimusta sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. 

Oikeustieteellisiä tutkimusvahvuuksia ovat Venäjä-oikeus, oikeusinformatiikka, oikeuslingvistiikka sekä ilmailu- ja avaruusoikeus. 

Yhteiskuntatieteissä korostuvat sosiaalityön ja hyvinvoinnin tutkimus, vähemmistöjen ja kansainvälisten suhteiden tutkimus, pohjoinen soveltava ympäristötutkimus sekä Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikka.

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis