Pienyrityskeskus selvitti suomalaisten ja venäläistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä

Esiselvityksen tavoitteena oli tutkia mitkä vetovoimatekijät vaikuttavat eniten Venäjä-lähtöisen innovatiivisten yritysten sijoittumiseen tai toimimiseen metropolialueen mobiiliteknologian ekosysteemissä. Esiselvitys tukee Uusimaa-ohjelman strategian 2040 ja strategisten valintojen 2014-2017 tavoitteita. Projektin tulos tukee metropolialueen vahvuuksia kansainvälisesti korkeatasoisena koulutusympäristönä sekä alueen monipuolista yritystoimintaa, jotka luovat vahvan pohjan innovaatioille.

Tiedot kerättiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana Suomessa ja Venäjällä tehdyillä haastatteluilla ja kyselyillä. Sijoittumispäätöksiin vaikuttavina tekijöinä tulivat esille erityisesti seuraavat:

  • vähäinen korruptio
  • vahva ja aktiivinen start-up yhteisö
  • ulkomaisten yritysten läsnäolo alueella
  • joustavat viisumikäytännöt
  • helppo markkinoille pääsy

Eräitä tekijöitä voidaan suomalaisessa toimintaympäristössä pitää itsestään selvyyksinä, eivätkä suomalaiset ja venäläiset yritykset siitä syystä arvioi niiden merkitystä aivan samoista lähtökohdista käsin.

Nykyinen talouden tilanne heijastuu venäläisyritysten näkemyksiin tulevaisuuden haasteista kuten yritysten kansainvälistymiseen. Venäläisyritysten kanssa käydyissä keskusteluissa kuitenkin ilmeni, että kansainvälisille markkinoille pääsyyn on kiinnostusta olemassa. Tiedon puute mahdollisuuksista metropolialueella on suuri niin venäläisten yritysten kuin yritystoimintaa tukevien tahojen osalta. Tärkeää olisi, että tietoisuutta metropolialueesta kasvatettaisiin luomalla verkostoa venäläisiin yrityskiihdyttämöihin ja –hautomoihin, yritysten kansainvälistymisen kehittämiseen keskittyvillä yhteistyöohjelmilla sekä säätämällä metropolialueen tarjoamia palveluja soveltumaan paremmin mobiilialan kansainvälisten yritysten tarpeisiin.

Selvityksen perusteella saatiin myös kuva niistä kehittämistarpeista, joita tarvitaan metropolialueen mobiilialan yhteistyön kehittämiseksi venäläistaustaisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Selvityksen tuloksia hyödyntämällä parannetaan ja tuetaan metropolialueen yrittäjyyden ekosysteemiä ja start-up toimintoja mobiiliteknologian alalla ja muilla innovatiivisten teknologioiden aloilla. Samalla tuetaan metropolialueen roolia ja imagoa vetovoimaisena mobiiliteknologian osaamiskeskittymänä. Välillisenä tavoitteena on myös saada venäläistaustaisia yrittäjiä mobiiliteknologia-alan osaajia kiinnostumaan entistä enemmän yritystoiminnan tai muun yhteistyön luomisesta Suomeen. Kokonaisuudessaan mobiilialan kehittyminen metropolialueella luo edellytyksiä toimintaan yhtenä johtavana alan osaamiskeskittymänä.

Esiselvityksen tekivät Jari Karjalainen, Matti Karjanlahti ja Juha Stenholm Pienyrityskeskuksesta. Lisätiedot Juha Stenholm puh. +358 50 597 1078, juha.stenholm(at)aalto.fi

Esiselvitystä on rahoittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis