Arktisen kaupallisen merenkulun toimintaedellytykset vähäiset Pohjoisreitillä

Turun yliopistossa tehdyn väitöskirjan mukaan arktinen kauppamerenkulku Pohjoisreitillä Euroopan ja Aasian välillä tulee olemaan vähäistä vielä pitkään, sillä toimintaedellytykset eivät tue laajamittaista kansainvälistä kauttakulkuliikennettä reitillä. Tutkimuksen mukaan Venäjän Jäämeren rannikon liikenteellä sen sijaan on tietty kysyntä. KTM Tuomas Kiiski tarkastelee toimitusketjujen johtamisen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan kauppamerenkulun toimintaedellytyksiä Pohjoisreitillä, joka on osa Koillisväylänä tunnettua reittiä. Tutkimuksen mukaan rajallinen kysyntä on merkittävin rajoite Pohjoisreitin liikenteelle. Sen syitä ovat muun muassa harva asutus, pitkät välimatkat, kausiluonteisuus ja ankara ilmasto. Alueen ainoan merkittävän rahtipotentiaalin muodostavat arktiset luonnonresurssit, joiden hyödyntäminen riippuu maailmanmarkkinoista.

KTM Tuomas Kiiski esittää väitöskirjansa Feasibility of commercial cargo shipping along the Northern Sea Route julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.2.2017 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).¨

Lisätietoja väitöksestä ja väittelijästä Turun yliopiston tiedotteesta.

Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon.

Tagit: Arktiset alueet

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis